Zalety głębosza – dlaczego warto zainwestować w ten niezbędny sprzęt rolniczy?

Głęboszowanie znacząco poprawia strukturę gleby, zwłaszcza na obszarach cechujących się gruntami ciężkimi i słabo przepuszczalnymi. Samo głęboszowanie odbywa się stosunkowo rzadko, jednak biorąc pod uwagę cenę usługi, jak i trwałość maszyny, zakup własnego głębosza może być uzasadniony z punktu widzenia ekonomii i oczekiwanej wydajności produkcji. Czym jest głęboszowanie? Na czym ono polega? Jak zbudowany jest głębosz?

SPIS TREŚCI

Po co stosuje się głęboszowanie?

Głęboszowanie gleby ma na celu głęboką ingerencję w warstwę gruntu (głębokość robocza może wynosić nawet 60 cm), by w ten sposób poprawić jego strukturę poprzez odrywanie i rozluźnienie skondensowanych warstw, eliminację zastoisk wody, napowietrzenie oraz ułatwienie przenikania korzeni roślin. Poprawienie drenażu gleby sprzyja wsiąkaniu wody w głąb, dzięki czemu nie ulega ona odparowaniu.

Zabieg sprzyja także doprowadzeniu składników odżywczych do niższych warstw gruntu, co jest szczególnie istotne w przypadku uprawy roślin, odznaczających się głębokimi systemami korzeniowymi. Głęboszowanie sprzyja także rozwojowi mikroorganizmów glebowych, wspomagających procesy rozkładu materii organicznej, stanowiącej istotny składnik wspomagający wzrost roślin uprawnych na danym areale.

Głębosz powinien być stosowany na glebach ciężkich i zbitych. Szczególnie wskazane jest stosowanie głębosza w miejscach często ugniatanych przez ciężkie maszyny rolnicze. Jest to zjawisko nieuniknione, jednak szkody wyrządzone przez koła ciągników i maszyn (gorsze właściwości fizyczne gleby, ujemny bilans wodny i próchniczny) można odwrócić, stosując co 4 do 5 lat głębokie spulchnianie gleby za pomocą głębosza.

Na czym polega głęboszowanie? 

Głęboszowanie polega na przeciąganiu w glebie zębów (łap, dłut), co powoduje pokruszenie twardych warstw gleby w otoczeniu śladu przejścia zęba bez jej jednoczesnego odwracania.

Głęboszowanie gleby wykonuje się przy użyciu głębosza, maszyny rolniczej wyposażonej w metalowe zęby, które penetrują glebę, wnikając w głąb nawet na głębokość 60 centymetrów.

W zależności od rodzaju gleby i stosowanej agrotechniki, korzyści wynikające z głęboszowania odczuwalne są nawet przez kilka lat. Z tego powodu zabieg nie musi być przeprowadzany często. Zwykle głęboszowanie (w uprawie bezorkowej) przeprowadzane jest co 4 do 5 lat.

W efekcie głęboszowanie doprowadza do przerwania nieprzepuszczalnych warstw, czego skutkiem jest ułatwienie dostępu powietrza, poprawa parametrów wsiąkania, odprowadzenie nadmiaru wody opadowej grawitacyjnej oraz usprawnienie działania systemu drenarskiego.

W przypadku prac prowadzonych na areałach drenowanych zaleca się zmniejszenie głębokości spulchniania o 10 do 15 centymetrów, uwzględniając głębokość zalegania drenów. W celu obniżenia nakładu energetycznego, niezbędnego do wykonania zabiegu, zaleca się głęboszowanie w korzystnych warunkach wilgotnościowych.

Głębosz – budowa

Głównym elementem konstrukcyjnym głębosza jest rama, która stanowi podstawę dla pozostałych komponentów. Jak zapewnia producent maszyn rolniczych rama wykonana z wysoko gatunkowej stali, cechuje się ogromną wytrzymałością, co przekłada się na trwałość i skuteczność głębosza. Należy przypomnieć, iż podczas wykonywania swoich zadań głębosz poddawany jest dużym naprężeniom, co wynika z konieczności dotarcia do głębokich warstw zbitej gleby.

Do ramy mocowane są wały, których rodzaj uzależniony jest od przewidywanego zakresu prac i typu gleby.

Najczęściej montowane wały:

  • strunowe;
  • strunowe ząbkowane;
  • rurowe;
  • daszkowe;
  • wały typu T;
  • wały typu U;
  • wały Packera.

Głębosze występują najczęściej w wersjach z 1, 2, 3 lub 5 zębami, przy czym dobór opcji z wałem lub bez zależy od preferencji użytkownika. Regularne stosowanie głębosza na glebach zwięzłych, terenach podmokłych lub okresowo podmakających oraz na polach o nieuregulowanej gospodarce wodnej zwiększa możliwości głębosza, wpływając na szersze zastosowanie maszyny w gospodarstwie rolnym.


Szukasz maszyn rolniczych prosto od producenta?

| Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę!

Jakie są główne zalety głębosza?

Głębosz to niezastąpione narzędzie w rolnictwie, umożliwiające rozdrobnienie i spulchnienie twardych warstw gleby, co sprzyja lepszemu wzrostowi korzeni roślin i poprawie przepuszczalności gleby. Dzięki głęboszowi można także poprawić jej strukturę, zapobiegając erozji i zwiększając retencję wody.

Jaka jest różnica między głęboszem a innymi narzędziami uprawowymi?

Głębosz wyróżnia się tym, że posiada zęby (łapy, dłuta), które skutecznie rozdrabniają glebę wnikając w jej głąb. Dzięki temu, głębosz może poradzić sobie z ciężkimi bryłami gleby i poprawić jej strukturę na większej głębokości niż tradycyjne bronowanie czy spulchnianie.