Jak zapewnić optymalne warunki do uprawy przy użyciu nowoczesnych bron?

Celami priorytetowymi w nowoczesnych gospodarstwach rolnych powinny być ekonomia i ekologia. Zapewnienie długotrwałej żyzności gleby, co prowadzi do uzyskiwania wysokich zbiorów w połączeniu z jak najlepszą jakością przy zredukowanych kosztach, są ideą przewodnią producenta maszyn rolniczych, specjalizującego się w produkcji m.in. nowoczesnych bron. W jaki celu stosuje się brony?

Brony w rolnictwie – zastosowanie 

Brona spełnia niezwykle istotną funkcję w rolnictwie. Bronowanie, którego celem jest wyrównanie gleby oraz polepszenie jej struktury przed zasianiem pola, przeprowadzane jest bezpośrednio po orce. Dodatkowo brony mogą przysłużyć się w walce z chwastami. Te maszyny rolnicze są szczególnie przydatne w uprawie ekologicznej, w której nacisk położony jest na zwalczanie chwastów (chwastownik brona) bez użycia preparatów chemicznych. Zabieg polega na rozerwaniu korzeni i rozłogów chwastów, ograniczając ich rozwój na polu.

Brona rolnicza jest niezastąpiona także w przypadku uprawy bezorkowej. Spulchnia glebę, lecz jej nie odwraca, dzięki czemu równowaga wodno-powietrzna pozostaje niezakłócona. Brony sprawdzają się także w sytuacji, kiedy należy sprawnie wymieszać z glebą rozsiane wcześniej nawozy.

Dzięki wykorzystaniu bron rolniczych możliwe jest uzyskanie następujących efektów:

 • Stworzenie optymalnych warunków wzrostu;
 • Docelowa i dostosowana do potrzeb uprawa;
 • Zachowanie stabilnej struktury gleby;
 • Wmieszanie odpadów organicznych;
 • Dotrzymanie wymogów ekologicznych.

Brony rolnicze – typy maszyn 

Klasyfikacja bron przebiega na podstawie budowy zespołów roboczych, determinujących ich zastosowanie.

Wyróżniamy takie rodzaje jak:

 • Brony zębowe;
 • Brony zębowo-obrotowe;
 • Brony talerzowe.

Brony zębowe 

Mimo stosunkowo prostej konstrukcji brony zębowe znajdują wiele zastosowań. Oprócz płytkiego spulchniania powierzchniowej warstwy gleby, maszyny te mogą wyrównywać górną warstwę ziemi, przykrywają nasiona po siewie oraz niszczą chwasty.

Brony zębowo-obrotowe 

Brony zębowo-obrotowe zbudowane są z prostych zębów lub noży wykonujących ruch obrotowy w trakcie pracy. Wykorzystywane są do rozdrabniania ciężkich brył gleby, spulchniania jej i zwiększania jej przepuszczalności.

Brony talerzowe 

Talerzówka służy do wstępnego przygotowania areału bezpośrednio po zbiorach bądź dokładnego po orce. Brona talerzowa wykorzystywana jest do podorywek oraz do cięcia darni łąk, a także po zbiorach roślin motylkowych. Elementem roboczym są gładkie lub zębate talerze. Maszyny cechują się niskim zapotrzebowaniem na moc oraz niewielką podatnością na zapychanie. Z tych powodów nadają się do obsługi ściernisk i pól z dużą ilością resztek pożniwnych.

Uznana marka bron rolniczych na polskim rynku 

Od ponad 30 lat firma DEXWAL zajmuje się produkcją maszyn rolniczych uznanych nie tylko na polskim, lecz także europejskim rynku.

Pośród maszyn i urządzeń rolniczych na uwagę zasługują:

 • włóka łąkowa;
 • głębosz;
 • chwastownik;
 • agregat uprawowo siewny;
 • rozsiewacz nawozu;
 • siewnik poplonów.

I wiele innych.

Jak zapewnia producent maszyn rolniczych, wszystkie wyroby marki DEXWAL przeszły pomyślnie testy jakościowe i wytrzymałościowe, a produkty tej firmy niezmiennie cieszą się ogromnym powodzeniem.

brona talerzowa, producent maszyn rolniczych dexwal


Szukasz odpowiedniej brony talerzowej?

| Skontaktuj się z nami, z chęcią Ci doradzimy!

Do czego służy brona talerzowa?

Brona talerzowa to narzędzie rolnicze, które jest używane do przygotowania gleby przed siewem lub sadzeniem roślin. Jej głównym zadaniem jest rozdrobnienie i spulchnienie gleby poprzez przemieszczanie jej warstw.

Kiedy najlepiej stosować bronę rolniczą?

Podstawowym celem stosowania bron jest przygotowanie gruntu do siewu poprzez rozdrobnienie brył glebowych, zakrycie resztek roślinnych, poprawienie struktury gleby i jej przewietrzenie.

Jak działa brona talerzowa?

Brona talerzowa (talerzówka) jest narzędziem biernym. Ciągnik przemieszczając się, wprawia talerze brony w ruch obrotowy. Kręcąc się, talerze tną i mieszają glebę.