Jak działa włóka łąkowa i co to jest włókowanie?

Wiosna jest początkiem okresu wegetacyjnego, jednak wszystko, co pozostało na łąkach z poprzedniego roku, skutecznie ograniczy wydajność użytków rolnych.
Aby temu zapobiec, zalecane jest wyrównanie powierzchni łąki poprzez zastosowanie popularnej włóki. Wypada przypomnieć, iż zabieg ten ma ogromne znaczenie dla poprawnego rozwoju pożądanych roślin na pastwisku. Poprawnie wykonane włókowanie znakomicie też ułatwi późniejsze prace na danym obszarze, jak choćby koszenie i zbieranie traw.

włóka łąkowa dexwal maszyny rolnicze

Włókowanie – znaczenie zabiegu 

Po co włókuje się łąki i pola?

Mimo dość prostej technologii, zabieg włókowania ma ogromne znaczenie dla poprawy stanu i zasobności łąki bądź pastwiska. Teren po okresie zimowym zwykle przesycony jest licznymi kretowiskami, które w przyszłości uniemożliwią, a przynajmniej utrudnią prace rolnicze.

Darń łąkowa stanowi zbitą masę, co nie sprzyja wzrostowi i krzewieniu kolejnych pokoleń roślin. Włókowanie sprzyja poprawnemu napowietrzeniu gleby, pozbawiając ją przy tym pozostałości roślinnych mogących być źródłem powstawania siedlisk gnilnych oraz pleśniowych.

Dobrze wykonana czynność włókowania zapobiega także przedostawaniu się piachu i innych pozostałości odzwierzęcych do zebranych plonów, dzięki czemu zwierzęta otrzymują czystą kiszonkę, niezanieczyszczoną glebą zebraną z kretowisk i nierówności.

Kiedy wykonać zabieg włókowania? 

Czynność ma charakter powierzchniowy, mimo to możliwe jest usunięcie wierzchniej skorupy gleby, odsłonięcie miejsca dla nowych pokoleń traw, likwidacja wczesnych ognisk chwastów oraz wygładzenie powierzchni użytków rolnych, co zapobiega nadmiernemu ich parowaniu. Jednocześnie włóka łąkowa pełni funkcję spulchniacza, zanim w ogóle stan wilgotności gleby pozwoli na wykorzystanie cięższych maszyn rolniczych.

Najlepszym terminem jest okres od obeschnięcia kretowisk, aż do momentu, kiedy wysokość runi wyniesie około 10 cm.

Wypada dodać, iż usunięcie kopców i nierówności wpływa pozytywnie na stan techniczny pozostałych maszyn rolniczych (kosiarki). Przyrządy tnące nie ulegają stępieniu i dewastacji wskutek kontaktu ze zbitą ziemią i znajdujących się w niej kamieni.

Włókowanie – cele zabiegu:

 • Usunięcie kretowisk;
 • Wyrównanie terenu;
 • Napowietrzenie gruntu;
 • Usunięcie pozostałości roślin z poprzedniego okresu;
 • Zapobieganie nadmiernej utracie wilgoci z gruntu;
 • Likwidacja siedlisk chwastów;
 • Dbałość o czystość plonów;
 • Ułatwienie przyszłych prac rolnych.

Z uwagi na właściwości konstrukcyjne, włóki nie da się zastąpić odwróconą broną, co często można zauważyć w czasie wiosennych prac polowych. Pozorne podobieństwo czynności nie przynosi jednak tożsamych korzyści. Decyzja o zakupie włóki jest tym łatwiejsza, że samo narzędzie nie stanowi poważnego obciążenia budżetu gospodarstwa, nie generuje też kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

Włóka łąkowa – konstrukcja 

Mimo stosunkowo prostej konstrukcji włókę charakteryzuje wysoka skuteczność w kontekście dopasowania się do gruntu, stabilność oraz wyposażenie w kilka rzędów elementów roboczych (trzy lub cztery).

Znaczącym ułatwieniem jest zastosowanie siłowników hydraulicznych wspomagających rozkładanie ramion włóki po dotarciu na miejsce operacyjne. Jest to niezwykle istotne w przypadku urządzeń cechujących się dużymi gabarytami. Transport włóki o szerokości np. sześciu metrów nie byłby możliwy na drogach o standardowych wymiarach. Ręczne rozłożenie włóki także mogłoby stanowić zbyt duże obciążenie dla osób niedysponujących nadmierną siłą fizyczną lub starszych.

Jak zapewnia producent maszyn rolniczych, obsługa narzędzia odbywa się bezpośrednio z poziomu kabiny ciągnika.

Standardowo do głównej ramy przymocowane są sekcje robocze. Są to siatki wyposażone w przeważnie żeliwne elementy (trójkąty, owale, okręgi), których celem jest oddziaływanie na darń łąkową. Im większa jest ich waga, tym silniejsza ingerencja w glebę, agresywność równania i głębokość penetracji.

W wielu przypadkach zastosowanie mają włóki dwustronne, w których obrócenie urządzenia skutkuje uzyskaniem gładkiej bądź uzębionej sekcji roboczej.

Zaletą włóki jest wykorzystanie do montażu sekcji roboczych luźnych połączeń, dzięki czemu siatka precyzyjniej dopasowuje się do obrabianej powierzchni.

W zależności od konstrukcji ram (rury, kątowniki) włóka może charakteryzować się znaczną lub mniejszą wagą. To z kolei wpływa na ogólny stopień intensywności włókowania.

Włóka – istotne parametry:

 • Szerokość całkowita;
 • Szerokość robocza;
 • Wysokość po złożeniu;
 • Liczba rzędów.

Wyposażenie włóki w wypusty o długości od 0,5 do dwóch centymetrów ma na celu poprawę penetracji darni i jednoczesne poderwanie układów korzeniowych roślin, co powinno pobudzić je do lepszego krzewienia.

Oprócz stosowania włók na łąkach i pastwiskach wielu rolników włókuje pola w przypadku uprawy roli wczesną wiosną. Zabieg skuteczny po orce w celu wyrównania powierzchni pola. Warto pamiętać, że włóka łąkowa sprawdzi się w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach terenowych. To jeszcze jeden argument za tym, by zainwestować w nowoczesną włókę, gwarantującą niezawodność przez długie lata eksploatacji.

uprawa pola, łąki, maszyny rolnicze, włóka łąkowo-polowa


Jesteś zainteresowany włóką łąkowo-polową?

| Skontaktuj się z nami, z chęcią Ci doradzimy!

Kiedy najlepiej przeprowadzić zabieg włókowania?

Najlepszym czasem na włókowanie jest okres od obeschnięcia kretowisk do momentu, gdy runo trawy osiągnie około 10 cm wysokości.

Jak jest zbudowana włóka łąkowa?

Włóka łąkowa ma konstrukcję z ramy, wyposażoną w kilka rzędów elementów roboczych, takich jak trójkąty czy owale. Siłowniki hydrauliczne umożliwiają rozkładanie ramion, a żeliwne elementy robocze dopasowują się do kształtu gruntu.