Głęboszowanie pola – na czym polega? W jakim celu stosuje się ten zabieg?

Głęboszowanie ma na celu poprawę stosunków powietrzno-wodnych w glebie. Zabieg odbywa się na poziomie wykorzystywanym przez systemy korzenne roślin uprawnych.
Warto pamiętać, że wieloletnie prace rolnicze, zwłaszcza te, do których wykorzystuje się ciężkie maszyny rolnicze, odciskają swoje piętno na strukturze gleby zwłaszcza na areałach ciężkich i średnich, na których daje się zauważyć tendencję do powstawania zastoisk wodnych. Jakie znaczenie ma głęboszowanie dla wielkości zbiorów? Sprawdźmy

Co daje głęboszowanie ziemi? 

Oprócz regulacji stosunków powietrzno-wodnych głęboszowanie ma także znaczenie agromelioracyjne. Ubita kołami maszyn rolniczych warstwa podorna traci swoje właściwości przepuszczające, co przekłada się na powstawanie zastoisk wodnych.

Podobny efekt przynosi cyklicznie powtarzana orka danego gruntu przeprowadzana zawsze na tej samej głębokości. Poprzez rozluźnienie podeszwy płużnej poprawie ulega ruch wodny, a to zapobiega powstawaniu ognisk gnilnych i chorób grzybowych, które są w stanie zniszczyć efekty ciężkiej pracy w bardzo krótkim okresie.

Głębosz okazuje się niezastąpiony wszędzie tam, gdzie trzeba pokruszyć, spulchnić glebę, oraz podglebie, zwłaszcza w miejscu tras przejazdowych sprzętu rolniczego.

Lepsze podsiąkanie i drenaż wierzchniej warstwy gleby spowodowane głęboszowaniem, poprawia jej retencyjność, zwiększa pojemność wodną, a także wpływa na infiltrację, czyli przyspiesza proces przenikania wód opadowych w głąb pól uprawnych.

Głęboszowanie – korzyści:

 • Likwidacja nadmiernie zagęszczonej warstwy podornej;
 • Lepsze podsiąkanie i drenaż wierzchniej warstwy gleby;
 • Intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego roślin;
 • Poprawa ruchu wodnego w gruncie;
 • Zapobieganie powstawaniu zastoisk wodnych.

Głęboszowanie – na czym polega?

Głębokie spulchnianie gleby (głęboszowanie) należy wykonywać co cztery do pięciu lat, po zakończeniu prac żniwnych. Istotne jest, by nastąpiło to po zbiorze płodów rolnych, przy niskiej wilgotności powietrza. Brak wilgoci sprzyja pękaniu twardych warstw ziemi.

Głębosz spulchnia glebę bez konieczności jej wywracania. Głębokość penetracji gruntu wynosi średnio 60 cm. Jest to ważna informacja z punktu widzenia poziomu rozłożenia drenów i sączków na polach z problemami melioracyjnymi. Systemy melioracyjne w takich miejscach zwykle usytuowane są płytko i nierównomiernie.

W efekcie nieznajomość areału lub niewłaściwie przeprowadzone głęboszowanie może przynieść więcej szkód, aniżeli pożytku. Nie zmienia to faktu, iż właśnie na takich gruntach głęboszowanie jest zabiegiem niezbędnym dla poprawy jakości i wydajności plonów.

Optymalnym terminem przeprowadzenia głęboszowania jest czas przed pracami przedsiewnymi lub pożniwnymi.

O poprawności przeprowadzenia głęboszowania powinna świadczyć wielkość stałego spulchnienia górnej warstwy uprawianego pola. Oczywiście, ostatecznie decyduje głębokość robocza głębosza oraz rozstaw zębów. Warstwy spulchnionej ziemi powinny nakładać się na siebie na odpowiedniej głębokości pod powierzchnią. Całość procesu powinna odbywać przy zachowaniu prędkości głęboszowania wynoszącej od 6 do 8 kilometrów na godzinę.

głębosz kret dexwal maszyny rolnicze

Głębosz – budowa

Podstawą konstrukcji jest mocna, solidna rama, która – jak zapewnia producent maszyn rolniczych – jest odporna na naprężenia, uszkodzenia mechaniczne oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne. Rama stanowi podporę dla wałów, których dostępne rodzaje prezentujemy poniżej.

Rodzaje wałów stosowanych w głęboszu:

 • Strunowe;
 • Strunowe ząbkowane;
 • Daszkowe;
 • Rurowe;
 • Typu U;
 • Typu T;
 • Packera.

Jednym z powodów unikania głęboszowania przez rolników jest stosunkowo duże zapotrzebowanie na moc roboczą, której nie są w stanie wygenerować ciągniki starszego typu. Moc (KM) niezbędna do wykonania zabiegu zależna jest od rodzaju zastosowanego wału oraz liczby zębów. Głębosze w zależności od modelu i producenta mają zamontowane od jednego do pięciu zębów o różnej głębokości roboczej.

Głębosz – zapotrzebowanie mocy:

 • 1 zębowy: 30 – 60 KM;
 • 2 zębowy: 60 – 75 KM;
 • 3 zębowy: 75 – 110 KM;
 • 5-zębowy: 110 – 140 KM.

Wersje trzy i pięciozębowe dostępne są również w opcji z wałem lub bez.

Inwestycja w głębosz – czy warto?

Cena usługi głęboszowania zleconej podmiotowi zewnętrznemu mieści się w granicach 350 – 450 zł. To dużo, jednak trzeba wziąć pod uwagę, iż sprzęt wykorzystany do tego celu musi być odpowiednio mocny.

Głębosz nie jest maszyną specjalnie skomplikowaną. Zakup maszyny nie będzie generował kosztów serwisowych. Co ważne, prace przy wykorzystaniu tej maszyny rolniczej odbywają się w czteroletnich interwałach czasowych, a to każe podzielić cenę głębosza na cztery równe części, odpowiadające rocznemu utrzymaniu.

Nowoczesna technologia wykonania sprawia, iż głębosz jest mechanizmem trwałym na powstawanie ognisk korozji, a także niezwykle odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Przechowywanie maszyny może odbywać się pod plandeką, znaną z ochrony pojazdów samochodowych. Wartością dodaną jest stała dostępność do głębosza w przypadku stwierdzenia zastojów wody, niezależnie od okresu, który upłynął od ostatniego zabiegu. Jednak najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zakupem własnego głębosza powinna być wizja uniezależnienia się od usługodawców zewnętrznych, a tym samym wyższa opłacalność produkcji rolnej.


Szukasz maszyn rolniczych prosto od producenta?

| Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę!

Na czym polega gleboszowanie pola i w jakim celu stosuje się ten zabieg?

Głęboszowanie pola to zabieg polegający na wyrównaniu powierzchni gleby przez jej przemieszanie i spulchnienie. Stosuje się go w celu poprawy struktury gleby, jej przepuszczalności, a także eliminacji nierówności terenu. Głęboszowanie pomaga również w przygotowaniu pola do siewu lub sadzenia, umożliwiając lepsze przyjęcie nasion i korzeni roślin.

Czy głęboszowanie pola ma wpływ na plonowanie i jakość upraw?

Tak, głęboszowanie pola ma istotny wpływ na plonowanie i jakość upraw. Poprawa struktury gleby, przepuszczalności oraz równomierne rozprowadzenie składników odżywczych sprzyjają korzystnemu wzrostowi roślin. Zabieg ten umożliwia też lepsze wykorzystanie wody opadowej i nawozów, co przekłada się na większe plony i lepszą jakość uzyskanych plonów.

Kiedy najlepiej przeprowadzić głęboszowanie pola?

Optymalny czas na głęboszowanie pola zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj gleby, klimat czy rodzaj uprawy. W ogólnym przypadku głęboszowanie wykonuje się wczesną wiosną lub jesienią, kiedy gleba nie jest ani zbyt mokra, ani zbyt sucha. Ważne jest także unikanie głęboszowania w okresach intensywnych opadów, aby uniknąć nadmiernego zagęszczenia gleby.